Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Χανίων (Σ.Η.Ε.Ν.Χ)

Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Χανίων (Σ.Η.Ε.Ν.Χ.)

Καλώς ορίσατε στο δικτυακό τόπο του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Χανίων (Σ.Η.Ε.Ν.Χ.). Ο σύνδεσμος μας ιδρύθηκε το 1949 για την διαφύλαξη, την μελέτη και την προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα ο Σύνδεσμος έχει σαν σκοπό:

Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Χανίων (Σ.Η.Ε.Ν.Χ.)

1Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των Αδειούχων Εργοληπτών Εγκ. Ηλεκτρολόγων Ν.Χανίων με την γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

2Την συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

3Την παρακολούθηση και μέριμνα για την εφαρμογή της ισχύουσας Ηλεκτρολογικής νομοθεσίας.

4Την λειτουργία συνεταιρισμού προμήθειας στα μέλη του ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπών υλών καθώς και συνεταιρισμού κατασκευών και επισκευών ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτωνΣΕHΛX - Συνεταιρισμός Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανιών (www.seilh.gr)

5Την λειτουργία Ταμείου Αλληλοβοηθείας με ίδιους πόρους για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη του, την χορήγηση εφάπαξ ποσού ή συντάξεως σε όσους συναδέλφους εξέρχονται του επαγγέλματος λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή σε περίπτωση θανάτου του, στα μέλη των οικογενειών τους.

6Την ενθάρρυνση και προώθησης της συνεργασία των μελών, με τη οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

7Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

8Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας, τα κοινωνικής δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

Τα νέα μας

ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ -ΒΟΡΕΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Σύσκεψη του Περιφερειακού Κλιμακίου Κρήτης – Βορείου & Νοτίου Αιγαίου στην Πάρο με την συμμετοχή συναδέλφων από τα παρακάτω Σωματεία: Σ.Ε.Η Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Λασιθίου , Δωδεκανήσου, Θήρας, Κυκλάδων, Λέσβου, Λήμνου, Σάμου, Χίου, Πάρου & Αντιπάρου. Μέσα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έγινε αναλυτική ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΠΟΣΕΗ κ. Αγγουράκη Θεόδωρο για τα θέματα, τους στόχους και τις προτεραιότητες του κλάδου.
Οι απόψεις, προτάσεις και προβλήματα που κατέθεσαν οι συνάδελφοι στη Σύσκεψη του Π.Κ καταγράφηκαν και θα μεταφερθούν προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΕΗ
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Χανίων κ. Παναγιώτης Φραγκεδάκης και τα μέλη του Δ Σ ευχαριστούν θερμά για την πρόσκληση συμμετοχής την άψογη οργάνωση και φιλοξενία του Π.Κ από τον Σ.Ε.Η Πάρου & Αντιπάρου.
Εκ του Δ/Σ

        Ο Πρόεδρος                                                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας
Φραγκεδάκης Παναγιώτης                                                                                     Κρανιδιώτης Σπυρίδων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙkΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ OLYMPIA ELECTRONICS

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου μας κύριος Φραγκεδάκης Παναγιώτης εκ του Δ.Σ ευχαρίστησε θερμά τους εκπροσώπους της εταιρείας Olympia Electronics για την πρόσκληση, παραδίδοντας ευχαριστήρια αναμνηστική πλακέτα όπως και τοπικά προϊόντα του νησιού μας και επισήμανε ότι πριν από 12 χρονιά είχε επισκεφτεί πάλι την εταιρεία όπως και σήμερα.

 

Περισσότερα...

Η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη είναι πραγματικότητα.

ΝΕΑ Υ.Δ.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΣΕHΛX - Συνεταιρισμός Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανιών

Βρείτε μας στο facebook

SFbBox by psd to wordpress