Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Χανίων (Σ.Η.Ε.Ν.Χ)

Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Χανίων (Σ.Η.Ε.Ν.Χ.)

Καλώς ορίσατε στο δικτυακό τόπο του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Χανίων (Σ.Η.Ε.Ν.Χ.). Ο σύνδεσμος μας ιδρύθηκε το 1949 για την διαφύλαξη, την μελέτη και την προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα ο Σύνδεσμος έχει σαν σκοπό:

Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Χανίων (Σ.Η.Ε.Ν.Χ.)

1Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των Αδειούχων Εργοληπτών Εγκ. Ηλεκτρολόγων Ν.Χανίων με την γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

2Την συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

3Την παρακολούθηση και μέριμνα για την εφαρμογή της ισχύουσας Ηλεκτρολογικής νομοθεσίας.

4Την λειτουργία συνεταιρισμού προμήθειας στα μέλη του ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπών υλών καθώς και συνεταιρισμού κατασκευών και επισκευών ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτωνΣΕHΛX - Συνεταιρισμός Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανιών (www.seilh.gr)

5Την λειτουργία Ταμείου Αλληλοβοηθείας με ίδιους πόρους για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη του, την χορήγηση εφάπαξ ποσού ή συντάξεως σε όσους συναδέλφους εξέρχονται του επαγγέλματος λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή σε περίπτωση θανάτου του, στα μέλη των οικογενειών τους.

6Την ενθάρρυνση και προώθησης της συνεργασία των μελών, με τη οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

7Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

8Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας, τα κοινωνικής δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

Τα νέα μας

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα Χανιά 10 Κυπρίων μαθητών και 4 καθηγητών από την τεχνική σχολή Παραλιμνίου Κύπρου του κλάδου Ηλεκτρολογίας. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν για 10 μέρες δίπλα σε μέλη ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Νομού Χανίων και να αποκτήσουν επιπρόσθετες δεξιότητες και εμπειρίες στον κλάδο της ηλεκτρολογίας.

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΒΒ

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 στην αίθουσα του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Ν. Χανίων τεχνικό σεμινάριο σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΒΒ Α.Ε.

           Το σεμινάριο περιλάμβανε παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση πάνω στο σύστημα ΑΒΒ free@home, το οποίο αποτελεί μια καινοτόμο πρόταση οικιακού αυτοματισμού.

           Ήταν μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση και τα στελέχη της εταιρείας έδωσαν κατατοπιστικές απαντήσεις στα ερωτήματα των συναδέλφων. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Παναγιώτης Φραγκεδάκης και τα μέλη του ΔΣ ευχαρίστησαν θερμά την εταιρεία ΑΒΒ για την άψογη συνεργασία όπως και τους συναδέλφους για την συμμετοχή τους.

Η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη είναι πραγματικότητα.

ΝΕΑ Υ.Δ.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΣΕHΛX - Συνεταιρισμός Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανιών

Βρείτε μας στο facebook

SFbBox by psd to wordpress