Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Χανίων (Σ.Η.Ε.Ν.Χ)

Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Χανίων (Σ.Η.Ε.Ν.Χ.)

Καλώς ορίσατε στο δικτυακό τόπο του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Χανίων (Σ.Η.Ε.Ν.Χ.). Ο σύνδεσμος μας ιδρύθηκε το 1949 για την διαφύλαξη, την μελέτη και την προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα ο Σύνδεσμος έχει σαν σκοπό:

Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Χανίων (Σ.Η.Ε.Ν.Χ.)

1Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των Αδειούχων Εργοληπτών Εγκ. Ηλεκτρολόγων Ν.Χανίων με την γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

2Την συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

3Την παρακολούθηση και μέριμνα για την εφαρμογή της ισχύουσας Ηλεκτρολογικής νομοθεσίας.

4Την λειτουργία συνεταιρισμού προμήθειας στα μέλη του ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπών υλών καθώς και συνεταιρισμού κατασκευών και επισκευών ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτωνΣΕHΛX - Συνεταιρισμός Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανιών (www.seilh.gr)

5Την λειτουργία Ταμείου Αλληλοβοηθείας με ίδιους πόρους για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη του, την χορήγηση εφάπαξ ποσού ή συντάξεως σε όσους συναδέλφους εξέρχονται του επαγγέλματος λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή σε περίπτωση θανάτου του, στα μέλη των οικογενειών τους.

6Την ενθάρρυνση και προώθησης της συνεργασία των μελών, με τη οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

7Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

8Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας, τα κοινωνικής δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

Τα νέα μας

Επίσκεψη στην εταιρία ΕΛΕΜΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

   Ο Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Χανίων το Σάββατο 13 Μαΐου 2023 πραγματοποίησε μια εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρεία ΕΛΕΜΚΟ στη Θήβα με την συμμετοχή ηλεκτρολόγων μελών του σωματείου. Με την άφιξη των μελών στη Θήβα, ξεναγήθηκαν από τα στελέχη στις εγκαταστάσεις και παρακολούθησαν μια τεχνική ενημέρωση για τα προϊόντα της εταιρίας. Έπειτα ακολούθησε γεύμα που παραχώρησε η εταιρία σε τοπική ταβέρνα της Θήβας.

   Την Κυριακή 14 Μαΐου 2023 τα μέλη του Συνδέσμου επισκέφτηκαν στο Σούνιο τον ναό του Ποσειδώνα και τέλος τους παραχωρήθηκε γεύμα σε ταβέρνα στην περιοχή της Ανάβυσσου, όπου ο Πρόεδρος κ. Βούτας Ιωάννης έδωσε στα στελέχη της εταιρίας ΕΛΕΜΚΟ δώρο από το σωματείο μια εικόνα Παναγιάς.

   Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, το Δ.Σ. και τα μέλη του Σωματείου μας εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλα τα στελέχη της εταιρείας ΕΛΕΜΚΟ για την άριστη φιλοξενία και τους εύχονται κάθε επιτυχία.

Εκ του Δ.Σ. ,
Ο Πρόεδρος Βούτας Ιωάννης                                                                                    

Ο Γεν. Γραμματέας  Αποστολάκης Μιχαήλ

                                                                                  

Επίσκεψη στην εταιρία KOUVIDIS

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Σάββατο 22 Απριλίου 2023 ο Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Χανίων πραγματοποίησε μια εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρεία KOUVIDIS στο Ηράκλειο με την συμμετοχή ηλεκτρολόγων μελών του σωματείου.

Αρχικά τα μέλη περιηγήθηκαν στο χώρο του Μουσείου, έπειτα ξεναγήθηκαν στο εργοστάσιο KOUVIDIS όπου επισκέφτηκαν το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου και τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρακολούθησαν ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο Open House και τέλος, ακολούθησε πλούσιο γεύμα με φρέσκο ψάρι που παραχώρησε η εταιρεία σε όλους τους συναδέλφους.

   Ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Βούτας Ιωάννης, το Δ.Σ. και τα μέλη του Σωματείου μας εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλα τα στελέχη της εταιρείας KOUVIDIS και ιδιαιτέρως στον κ. Κωνσταντίνο Κουβίδη για την άριστη φιλοξενία. Τους εύχονται κάθε επιτυχία και επαγγελματική εξέλιξη.

  Εκ του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Βούτας Ιωάννης                       

Ο Γεν. Γραμματέας  Αποστολάκης Μιχαήλ

 

Η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη είναι πραγματικότητα.

ΝΕΑ Υ.Δ.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΣΕHΛX - Συνεταιρισμός Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανιών

Βρείτε μας στο facebook

SFbBox by psd to wordpress