Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Χανίων (Σ.Η.Ε.Ν.Χ)

Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Χανίων (Σ.Η.Ε.Ν.Χ.)

Καλώς ορίσατε στο δικτυακό τόπο του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Χανίων (Σ.Η.Ε.Ν.Χ.). Ο σύνδεσμος μας ιδρύθηκε το 1949 για την διαφύλαξη, την μελέτη και την προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα ο Σύνδεσμος έχει σαν σκοπό:

Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Χανίων (Σ.Η.Ε.Ν.Χ.)

1Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των Αδειούχων Εργοληπτών Εγκ. Ηλεκτρολόγων Ν.Χανίων με την γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

2Την συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

3Την παρακολούθηση και μέριμνα για την εφαρμογή της ισχύουσας Ηλεκτρολογικής νομοθεσίας.

4Την λειτουργία συνεταιρισμού προμήθειας στα μέλη του ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπών υλών καθώς και συνεταιρισμού κατασκευών και επισκευών ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτωνΣΕHΛX - Συνεταιρισμός Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανιών (www.seilh.gr)

5Την λειτουργία Ταμείου Αλληλοβοηθείας με ίδιους πόρους για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη του, την χορήγηση εφάπαξ ποσού ή συντάξεως σε όσους συναδέλφους εξέρχονται του επαγγέλματος λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή σε περίπτωση θανάτου του, στα μέλη των οικογενειών τους.

6Την ενθάρρυνση και προώθησης της συνεργασία των μελών, με τη οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

7Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

8Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας, τα κοινωνικής δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

Τα νέα μας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ LEDVANCE.GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ LEDVANCE. GR

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών πραγματοποιήθηκε τεχνικό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: LEDVANCE ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΕΣ LED. Έγινε παρουσίαση προϊόντων ανά κατηγορίες στις ταινίες led,τα φωτιστικά και τα τροφοδοτικά με τα βασικά τους χαρακτηριστικά , τα πιστοποιητικά και τις εγγυήσεις τους καθώς και τεχνική εγκατάσταση ταινιών led.
Η LEDVANCE είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες γενικού φωτισμού για επαγγελματίες του φωτισμού και τελικούς χρήστες, παρέχοντας μια μεγάλη ποικιλία φωτιστικών LED, προηγμένων λαμπτήρων LED, έξυπνων και δικτυωμένων λύσεων Smart Home και Smart Building, αλλά και παραδοσιακών πηγών φωτισμού.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Φραγκεδάκης Παναγιώτης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες καθώς και τον Γεν. Διευθυντή της εταιρίας κ. Ζαχαράκη Δημήτριο , τον εισηγητή - υπεύθυνο ανάπτυξης και πωλήσεων κ. Μάρα Τάσο και τον κ. Σπανό Αντώνιο υπεύθυνο- πωλήσεων για την άψογη διοργάνωση παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων της εταιρίας.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Φραγκεδάκης Παναγιώτης Κρανιδιώτης Σπυρίδων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ EATON COOPER

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ EATON COOPER UNIVEL S.A

Την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών πραγματοποιήθηκε τεχνικό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: Γενικές Αρχές Ενεργητικής και Παθητικής Πυρασφάλειας παρουσίαση προϊόντων από την EATON COOPER UNIVEL S.A. Εταιρία διαχείρισης ηλεκτρικής και ηλεκτρικής ενέργειας - μηχανικής ενέργειας . Με 100 χρόνια εμπειρία στην ηλεκτρική διαχείριση ισχύος, με τεχνογνωσία για επιχειρηματικές υπηρεσίες , με αξιόπιστες , αποτελεσματικές και ασφαλές ηλεκτρικές λύσεις διαχείρισης.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Φραγκεδάκης Παναγιώτης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαρίστησε τα Μέλη του σωματείου για την συμμετοχή τους καθώς και τους κ. Καραούρη Κωνσταντίνο μηχανικό πωλήσεων και τον κ. Λύτρα Μιλτιάδη, υπεύθυνο τεχνικού τμήματος για την άψογη διοργάνωση παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων της εταιρίας.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Φραγκεδάκης Παναγιώτης Κρανιδιώτης Σπυρίδων

Η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη είναι πραγματικότητα.

ΝΕΑ Υ.Δ.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΣΕHΛX - Συνεταιρισμός Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανιών

Βρείτε μας στο facebook

SFbBox by psd to wordpress