Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Χανίων (Σ.Η.Ε.Ν.Χ)

Διοικητικο Συμβουλιο

Σας γνωστοποιούμε ότι ο κ. Φραγκεδάκης Παναγιώτης είναι ο νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ν.Χανίων ύστερα από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 16/3/2017. Κατόπιν συγκρότησης σε σώμα, το νέο Διοικητικό  και Εποπτικό Συμβούλιο έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος Φραγκεδάκης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος Βούτας Ιωάννης
Γ.Γραμματέας Κρανιδιώτης Σπυρίδων
Αναπλ. Γ.Γραμμ. Πενταράκης Ευτύχιος
Ταμίας Αποστολάκης Μιχαήλ
Μέλη Θεοδωράκης Γεώργιος
Γομπάκης Ελευθέριος
 
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Λαμπρινάκης Εμμανουήλ
Νεμπαυλάκης Εμμανουήλ
Μαρκουλακης Κωνσταντίνος
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ O.E.B.E.N.X.
 • Φραγκεδάκης Παναγιώτης
 • Πατεράκης Νικόλαος
 • Αποστολάκης Μιχαήλ
 • Βούτας Ιωάννης
 • Πενταράκης Ευτύχιος
 • Γομπάκης Ελευθέριος
 • Κρανιδιώτης Σπυρίδων
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Π.Ο.Σ.Ε.Η.
 • Φραγκεδάκης Παναγιώτης
 • Πατεράκης Νικόλαος
 • Αποστολάκης Μιχαήλ
 • Βούτας Ιωάννης

Η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη είναι πραγματικότητα.

ΝΕΑ Υ.Δ.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΣΕHΛX - Συνεταιρισμός Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανιών

Βρείτε μας στο facebook

SFbBox by psd to wordpress