Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Χανίων (Σ.Η.Ε.Ν.Χ)

Στα μέλη μας θα βρείτε φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτου έχοντας αποκτήσει την σχετική για το σκοπό αυτό νομική άδεια διατηρεί γραφείο ή κατάστημα και κατοικεί επίσης εντός Ν. Χανίων.

Παρακαλώ επιλέξετε Δήμο

*για να δείτε περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ στο ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου

Η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη είναι πραγματικότητα.

ΝΕΑ Υ.Δ.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΣΕHΛX - Συνεταιρισμός Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανιών

Βρείτε μας στο facebook

SFbBox by psd to wordpress