Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Χανίων (Σ.Η.Ε.Ν.Χ)
Up

ΦΕΚ

Διαδικασία και κριτίρια επιβολής κυρώσεων με βάση την παρ5 του άρθρου 12 του νόμου 3982/2011.
Στο ΦΕΚ 2540 δημοσιέυται η απόφαση Φ.Γ.9.6 στην οποία αναφέρονται 4 άρθρα με την διαδικασία και την επιβολή κυρώσεων και αφορούν τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες και ισχύει απο την δημοσίευση της 7/11/2011
Διατάγματα που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος του ηλεκτρόλογου
Κεφάλαιο Α
Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων
Κεφάλαιο Β
Ελεγχος ποιότητας παρεχωμένων υπηρεσιών, κυρώσεις, και άλλες διατάξεις
Ισχύει απο 17 ιουνιου 2011
Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρέυματος,και κατασκευή θεμελιακής γείωσης
Εγκύκλιος
Εφαρμογή του πρώτου μέρους του νόμου 3982/2011 (φεκ 143Α)
Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων
Το άρθρο 32 αφορά την περίπτωση μείωσης τον ασφλιστηκών εισφορών προς τον ΟΑΕΕ
 
 
Powered by Phoca Download

Η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη είναι πραγματικότητα.

ΝΕΑ Υ.Δ.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΣΕHΛX - Συνεταιρισμός Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανιών

Βρείτε μας στο facebook

SFbBox by psd to wordpress